Uznesenia zo zasadnutí© 2013 Združenie lesomajiteľov Brvnište